Cf30YuIkIEI 

Cтудентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки засновано у 2005 році. Його очільниками впродовж декількох років були Антон Дробович, Віталій Туренко, Наталія Ляшенко, Марія Розпутна та Яна Ступак. Кожен зі студентів зробив власний внесок у розбудову наукового товариства та його затвердження як студентської самоврядної організації. Зокрема, на чолі з Антоном Дробовичем, СНТ сформувало власну наукову традицію − проведення Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації». Коло заходів в рамках цього форуму надало можливість студентам об'єднуватися навколо аналізу актуальних гуманітарних проблем.Y9Deg 7hG9A

19 березня 2015 року Студентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки на основі відповідної декларації було інституалізовано та увійшло до складу СНТ університету імені професора Григорія Волинки. До його складу були залучені найбільш ініціативні студенти, які відзначились систематичною участю у наукових конференціях та круглих столах, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт тощо.

Робочий склад:

Голова товариства – Хоменко Гліб

Заступник голови – Конопляста Інна

Секретар – Голопьорова Аліна

Прес-секретар – Голенко Ольга

Голова секції філософії – Стуженко Владислава

Голова секції філософської антропології – Шеховцова Вікторія

Голова секції культурології – Залєвський Сергій

Голова секції релігієзнавства – Поліщук Анна

Голова секції суспільствознавства – Атаманчук Антон

Голова секції психології – Крагель Каріна

Голова секції дизайну – Бойко Марина

dD7FdJ98L6k

 

Концепція діяльності: метою діяльності товариства є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються на Факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога професорсько-викладацькому складу в інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основні завдання СНТ Факультету:

-залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

-оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;

-оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

-пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на Факультеті, надання їм всебічної допомоги;

-організація та розвиток міжуніверситетського та міжнародного наукового співробітництва;

-пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами, які навчаються на Факультеті;

-висвітлення наукових досягнень студентів у засобах масової інформації;

-підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;

-популяризація наукової діяльності серед студентів Факультету;

Основні заходи: щорічна звітно-наукова конференція студентів «Освіта та наука», заходи в рамках VІІІ Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації», Всеукраїнський форум молодих науковців (спільно з Радою молодих вчених), Всеукраїнський круглий стіл «Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри», Міжнародна конференція «Інноваційні технології в галузі культури», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців».

Видання: збірник звітно-наукової конференції студентів Факультету філософської освіти і науки, «Науковий часопис» Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, збірники наукових тез та статей «Культурологічний альманах» та «Гуманітарний корпус».

{socbuttons}

План роботи студнетського наукового товариства на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

ІФОНівці взяли участь в ІІ конгресі молодих дослідників релігії

Конгрес МАР + ІФОН29 - 30 жовтня 2015 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся II Конгрес молодих дослідників релігії на тему "Релігія в сучасній культурі", організаторами якого виступили МГО "Молодіжна асоціація релігієзнавців", кафедра культурології, релігієзнавства та теології філософсько - теологічного факультету Чернівецького університету.

Нагадаю, що метою Конгресу було передбачено створити міждисциплінарне поле для обговорення місця та ролі релігії в сучасній культурі. Так от. Без перебільшення можна сказати, що мету Конгресу - досягнуто. Про актуальність заданої тематики свідчили цікаві та грунтовні доповіді, жваві обговорення, виважені дискусії, у яких брали участь дослідники релігії з різних куточків України. Випробувати свої сили мали змогу й студенти Інституту філософської освіти та науки НПУ імені М.П.Драгоманова, серед яких – Конопляста Інна, Хоменко Олександра, студентки II курсу та студентки III курсу – Батуріна Ганна, Поліщук Анна.

Детальніше...

Про-more

 snt logo  logo npu logo joomla25 ifon ua 

Студентське наукове товариство Інституту філософської освіти і науки − це колектив, якому не байдуже ТВОЄ прагнення до всебічного розвитку. У майбутньому, можливо, ти не станеш на шлях побудови академічної кар'єри. Проте, навички послідовного викладення власних думок та здібності до аргументованих виступів перед аудиторією, зроблять твою кандидатуру конкурентоспроможною на ринку праці у найближчі десятиліття.

Детальніше...

Додаткова інформація