Шановні студенти! Кафедра психології факультету філософської освіти та науки

НПУ імені М. П. Драгоманова з нетерпінням очікує Вашоговступу на навчання за освітнім ступенем магістрзі спеціалізації «Прикладна конфліктологія»!

Приймаючи рішення навчатися за спеціальністю 03033 – філософія, яка виступає відмінною базою для формування широкого світогляду, Ви будете мати можливість оволодіти цікавою додатковою спеціалізацією «Прикладна конфліктологія» та бути практичним психологом не тільки в галузі освіти, а й інших галузях, застосовуючи сучасні підходи у психодіагностичній, психоконсультативній, психокорекційній, тренінговій та психотерапевтичній діяльності.

В результаті навчання Ви зможете успішно працювати практичними психологами у закладах освіти (дитячих садочках, школах, коледжах, університетах, центрах раннього розвитку), психологами у соціальних службах та громадських організаціях різної спрямованості, викладачами психологічних дисциплін у коледжах та вищих навчальних закладах, психоконсультантамиз сімейних, кризових та професійних питань, консультантами з вирішення конфліктів, тренерами з особистісного зростання, співробітниками науково-дослідних інститутів.

Дисципліни викладаються на високому теоретико-методологічному рівні досвідченим професорсько-викладацьким складом кафедри психології (професорами, доцентами, старшими викладачами) з застосуванням новітніх освітніх підходів, постійного взаємозв’язку теорії з практикою, відпрацюванням психодіагностичних, психоконсультативних, психокорекційних навичок на практиці, ознайомленням з ефективною діяльністю досвідчених практичних психологів на місцях в різних психологічних структурах. Важливе значення має те, що переважна більшість викладачів є фахівцями у практичній психологічній діяльності, здатних швидко та системно передати свій особистий досвід молодим колегам. Ви будете мати можливість опрацювати власні психологічні проблеми впродовж практичних курсів, тренінгів, індивідуального консультування на базі навчально-методичноготренінгово-консультативного центру „Формуванняпсихологічноїкультуримайбутньогофахівця”, а також взяти активну участь у його практичній роботі, відшліфовуючи набуті уміння та навички.

Впродовж навчання ви отримаєте знання з широкого кола дисциплін, присвячених спеціалізації «Прикладна конфліктологія».Серед них:

 1. Педагогіка та психологія вищої школи (3 кредити – 90 годин).
 2. Психологія особистості (6 кредитів -180 годин).
 3. Методи психологічного дослідження (3 кредити – 90 годин).
 4. Інноваційні технології в практичній психології (6 кредитів – 180 годин).
 5. Психологія впливу та соціальної взаємодії (3 кредити – 90 годин).
 6. Дисципліни за вибором:
 • Тренінг спілкування (3 кредити – 90 годин).
 • Психологія подолання життєвих труднощів (3 кредити – 90 годин).
 • Психологія сім’ї (3 кредити – 90 годин).
 • Тренінг самопізнання (3 кредити – 90 годин).
 • Тренінг подолання стресу (3 кредити – 90 годин).
 • Психологія творчості, креативності, обдарованості (3 кредити – 90 годин).

По закінченню навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка НПУ імені М.П. Драгоманова з кваліфікацією «Магістрфілософії. Науковийспівробітник. Викладачфілософськихдисциплін. Практичний психолог».

Чекаємо на Вас, талановитих та успішних!

ВСІ ПИТАННЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (044) 486-36-65
завідувачкафедрипсихології проф. Долинська Любов Василівна м.т. 0674047882

проф. Строяновська Олена Василівна - м.т. 0677806286

 

Додаткова інформація