Героїзм в сучасній культурі: проблема критеріїв

ednist

Кафедра філософської антропології НПУ імені М.Драгоманова запровадила гарну традицію взаємної співпраці з науковцями нашої великої «драгоманівської родини», а саме, – проводити щорічний міжкафедральний методологічний семінар. Минулого року цей захід розпочався надзвичайно актуальною темою: «Проблема гідності у вимірах війни та миру». Цьогоріч, в продовження цієї теми була запропонована для обговорення наступна проблема: «Героїзм в сучасній культурі: проблема критеріїв».

Відбувся даний захід 16 травня 2016 року в центральному корпусі НПУ імені М.П. Драгоманова у затишному залі наукової бібліотеки.

Очолили даний захід викладачі-науковці кафедри філософської антропології: С.А. Крилова – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова; Н.В. Хамітов – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, професор кафедри філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова; В.О. Матвєєв – доктор філософських наук, професор кафедри філософської антропології, Я.В. Любивий – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософської антропології.

До вітального слова були запрошені - Андрущенко В.П., академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Торбін Г.М., проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Дробот І.І., доктор історичних наук, професор, декан Факультету філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

BilchenkoОкрім викладачів кафедри до участі в семінарі були запрошені і науковці з інших кафедр - Андрущенко Т.І., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук НМА України імені П.І. Чайковського; Більченко Є.В., доктор культурологічних наук, професор кафедри культурології Факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова; Турчинова Г.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов НПУ імені М.П. Драгоманова; Горохов С.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри освітньої політики Факультету політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова; Русаков С.С., кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології Факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова; Коннов О.Ф., кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики Факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Розпочала семінар вітальним словом завідуюча кафедрою філософської антропології д. філос., професор Крилова С. А., долучився до доповіді д.філос.н., професор Хамітов Н. В. Під час свого виступу Назіпом Віленвичем були поставленні наступні питання, в яких було відображено основну проблематику семінару:

  • Які критерії героїзму?
  • Чи можливо, щоб фанатизм переріс у героїзм і навпаки?
  • Якими критеріями ми можемо охарактеризувати образ антигероя?
  • Чи можливий героїзм у тоталітарному суспільстві?
  • У чому полягає різниця між героїзм у тоталітарному та відкритому суспільств?

Ці питання викликали у науковому товаристві цікаву та жваву дискусію, спонукали до роздумів та вдумливих виступів.

Krylova s zav

Особливо цікавим та емоційним був виступ Горохова С.В., кандидата історичних наук, доцент кафедри освітньої політики Факультету політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова, який про героїзм знає не з книг, інтернету або чиїхось розповідей, а безпосередньо із власного досвіду, оскільки він був учасником АТО. Тема його доповіді: «Героїзм у тоталітарному й відкритому суспільстві». «Жива», надзвичайно цікава розповідь Сергія Вікторовича, побудована на реальних прикладах із подій, що відбувались на війні, вразила та надихнула усіх слухачів. На прикладі нашого справжнього героя ми бачимо, що в Україні, в нашому відкритому суспільстві можливий справжній, відчайдушний та мужній героїзм, оскільки він ґрунтується на добровільному прагненні захищати нашу Вітчизну, на щирому та непідкупному патріотизмі.

Не менш цікавими були доповіді інших учасників семінару: Крилової С.А. «Героїзм як гранична краса вчинків у людському бутті»; Більченко Є.В. «Кітч як механізм виховання героя в тоталітарних суспільствах: від міщанина до фанатика», Любивого Я.В. «Альтруїзм та міфологема героїзму», Русакова С.С. «Сучасна масова культура в Україні та її вплив на формування нової героїки», Коннова О.Ф. «Героїчне у естетичному досвіді» та ін..

Таким чином, в результаті озвучених доповідей та дискусій основні критерії героїзму можна звести до таких основних типів:

1) вимушений героїзм, який формується в основному в тоталітарному суспільстві;
2) щирий, добровільний героїзм;
3) героїзм, який керується егоїзмом та прагненням до слави;
4) героїзм, який ґрунтується на гуманності, людяності, ставить перед собою лише благородну мету і характеризується, навпаки, скромністю, бажанням творити добро та лишатися при цьому невідомими.

Цей список критеріїв кожен слухач може продовжити. Міркування, висловленні на семінарі, не лише дали відповідь на певні запитання, але й спонукали слухачів до постановки та вирішення нових проблем, надихнули на нові «наукові» звершення та героїчні подвиги.

Учасники семінару висловлюють велику вдячність директору наукової бібліотеки НПУ ім. М.Драгоманова Савенковій Л.В. та її співробітникам за надання залу бібліотеки для проведення семінару і гостинність!

Кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри філософської антропології,
Шкіль Л.Л.

Додаткова інформація