Студентській науці на кафедрі філософської антропології бути!

Студентська конференція на кафедрі філософської антропології

12 квітня 2016 року на кафедрі філософської антропології відбулося секційне засідання студентської наукової конференції. Теми доповідей, які обрали студенти для своїх досліджень, були різнобічними, а деякі із них неочікувано вразили присутніх.

СтудентСеред студентів-філософів вектори наукового інтересу спрямувались в бік проблем людського буття, зокрема: Заєць Ірина «Феномен нарцисизму в граничному бутті сучасної людини», Батуріна Ганна «Феномен дальтонізму в людському бутті», Устимович Юлія «Проблема безсмертя в релігійній та філософській антропології», Алексєєнко Олександра «Амбівалентність почуттів людини в процесі творчості», Абанькіна Маргарита «Усвідомлення феномену смерті як фактор духовного розвитку особистості», Шеховцова Вікторія «Проблема людини в філософії І.Канта».

Другокурсники факультету політології та права у своїх дослідженнях віднайшли правові та політичні аспекти у працях видатних філософів: Червоний Микола «Кантівський проект правового суспільства як вектор розвитку України» та Романенко Юлія «Філософсько-правові погляди Ш.Л. де Монтеск’є».

Невичерпний інтерес вкотре студенти-дослідники проявили до гендерної проблематики: Давиденко Віра «Феномен чоловічої та жіночої полігамії: філософсько-антропологічний аналіз», Лизун Галина «Феномен жорстокості в бутті чоловіка і жінки: метаантропологічний підхід», Ткаченко Ірина «Видатні жінки у філософії».

засідання конференції на кафедрі філософської антропологіїТакож серед заявлених були наступні теми: Костирко Денис «Трагізм і протест абсурду як відповідь на вихідну суперечливість буття», Пустовіт Микола «Трансгуманізм як філософія майбутнього», Борсук Олена «Проблема людини в класичному та сучасному психоаналізі», Печериця Захар «Філософсько-антропологічний аналіз феномену божевілля», Сідлярчук Ольга «Феномен астрології в бутті сучасної людини: метаантропологічні та психоаналітичні аспекти», Орищенко Олег «Проблема критеріїв переходу від граничного до метаграничного буття людини», Баркалова Єлизавета «Філософія П.Д. Юркевича», Литвиненко Віра «Світогляд як життєвий процес», Сипливець Марія «Вплив музики на формування духовності людини», Антонюк Діана «Сучасна та класична філософія йоги: філософсько-антропологічний аналіз», Копняк Ірина «Філософія та кібернетика: шляхи перетину та взаємодії», Івасюк Антон «Застосування схеми аналізу міфологічних повідомлень до неоміфологічних сюжетів».

Неоднозначність та неординарність деяких тем збуджували до палкої дискусії та жвавих обговорень. Отож, наш колектив в черговий раз засвідчив: студентській науці на кафедрі бути!

Асистент кафедри
філософської антропології
К.Л. Качур

Додаткова інформація