Про звітно-наукову конференцію студентів на кафедрі філософії (2015)

  • Друк

zvitna-konf-2015-stud-128 квітня 2015 року в Інституті філософської освіти і науки відбулась наукова студентська конференція. Цього року студенти мали змогу взяти участь у двох основних блоках: теоретичному та практичному. Всього було презентовано 28 доповідей, по 14 доповідей в кожному блоці відповідно. Цього року чітко простежувалась межа між критичним осмисленням філософських концепцій як таких та прагненням їх ефективного втілення в життя або розмірковування про можливості запровадження.

Керівником практичного блоку була доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук – Глушко Тетяна Петрівна. Також були присутні доценти: Остапчук Галина Олександрівна, Павловська Олена Валентинівна, старші викладачі – Назаренко Марія Сергіївна та Пономаренко Віталій Володимирович.

Особливо студентів цього блоку зацікавило питання освіти, що дає нам підстави стверджувати про надзвичайну гостроту «освітнього питання» в Україні.

Зокрема, говорили про шкільну освіту та її ідеали, недоліки університетського «кліпового» мислення. Найбільший інтерес викликала доповідь, що стосувалась питань громадянської освіти (І. Чорний), що є цілком закономірним в умовах інтенсивного розвитку громадянського суспільства в Україні. Крім того, студентів зацікавив і практичний вимір філософії історії. Зокрема, питання взаємодії людини та історії, формування нової людини за Ж.Ж. Руссо, ролі утопічних та антиутопічих вчень. Можна сказати, що у сфері студентського інтересу лежить уявлення про певну ідеальну модель людини, основним стрижнем якої є – моральний та релігійний боки існування. Надзвичайний резонанс викликала доповідь студентки Інституту іноземної філології Гальченко Анни «Наша свобода в осознании своей несвободы», в якій автор подала свою оригінальну концепцію свободи, чим викликала жваву дискусію.

Цікавими для аудиторії виявились і доповіді присвячені японській культурі, зокрема такому явищу як комікси манга. Тема героїзації завжди викликає пожвавлення у аудиторії, а на сьогодні є ще і надзвичайно актуальною.

Конференція пройшла в атмосфері плідного спілкування. Можна відмітити високий рівень аналітичності у виступах, концептуальну своєрідність та логічну обґрунтованість. Виходячи із рівня презентації, глибини подачі та актуальності представлених тем, місця розподілились наступним чином:

1 місце – Чорний Ігор Вадимович «Громадянська освіта» як можлива навчальна дисципліна в системі середньої освіти України»; студент ІІ курсу ІФОН, гр. 21-фр. Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Н.Г. Мозгова

2 місце – Гальченко Алина Сергеевна «Наша свобода – в осознании своей несвободы»; студентка ІІ курсу Інституту іноземної філології. Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент О.В. Павловська

3 місце розділили три учасники:

Ефименко Игорь Александрович «Роль философско-утопических и антиутопических произведений в современном обществе»; студентІІ курсу ІФОН. Науковий керівник – кандидат філософських наук, ст. викл. В.В.Пономаренко.

Козлова Альона Ігорівна «Ціннісно-смисловий контекст образу супергероя в японських коміксах манґа»; студентка ІІ курсу Інституту іноземної філології. Науковий керівник – викладач Т.А. Мозгова.

Гідрєвіч Єлизавета Миколаївна «Філософське осмислення ідеалу шкільної освіти»; студентка ІІ курсу Інституту історичної освіти. Науковий керівник – кандидат філософських наук, ст. викл. В.В.Пономаренко.