Спеціальності в аспірантуру на базі ІФОН

На базі Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відкриті аспірантура та докторанта за наступними спеціальностями:

09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія (аспірантура та докторантура);
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (аспірантура та докторантура);
09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (докторантура);
09.00.05 – історія філософії (аспірантура та докторантура);
09.00.08 – естетика (докторантура);
09.00.10 – філософія освіти (аспірантура та докторантура);
09.00.11 – релігієзнавство (аспірантура та докторантура);
09.00.14 – богослов"я (аспірантура та докторантура);
07.00.01 – історія України (аспірантура та докторантура);
26.00.01 – теорія та історія культури (аспірантура);

Список документів потрібних для вступу до аспірантури можна подивитися перейшовши за даним посиланням

Для прикріплення до кафедри для завершення написання дисертації (докторської чи кандидатської) подаються наступні документи:

 1. Заява на ім'я ректора університету.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання,
 3. Три фотокартки 3х4
 4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 5. Характеристика з місця роботи.
 6. План-проспект дисертації.
 7. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
 8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.
 9. Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету по затвердження теми та призначення наукового керівника.
 10. Заяви з документами для прикріплення подаються протягом навчального року.
 11. Вступні іспити для прикріплення не складається.
 12. Особа після прикріплення до кафедри для завершення написання дисертація отримує статус пошукача.

Іспити

Філософія

Вступний іспит з філософії складається першим і є обов'язковим для вступу на будь яку спеціальність. Іспит складається усно.

Ви маєте змогу завантажити посібник для підготовки до кандидатських іспитів у форматі .djvu.

Іноземна мова

Вступний іспит з однієї з іноземних мов складається з чотирьох видів робіт:

 • Тест на знання граматики;
 • Читання і переклад тексту;
 • Захист заздалегідь підготовленої реферативної роботи за тематикою майбутнього дисертаційного дослідження;
 • Переказ тексту;

Cпеціальність

онтологія, гносеологія, феноменологія (аспірантура та докторантура);
соціальна філософія та філософія історії (аспірантура та докторантура);
філософська антропологія, філософія культури (докторантура);
історія філософії (аспірантура та докторантура);
естетика (докторантура);
філософія освіти (аспірантура та докторантура);
релігієзнавство (аспірантура та докторантура);
богослов'я (аспірантура та докторантура);
історія України (аспірантура та докторантура);
теорія та історія культури (аспірантура);

Контакти

+38 (044) 239-30-69 - відділ аспірантури та докторантури.

{socbuttons}

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Додаткова інформація