Історія української та зарубіжної культури

Історія української та зарубіжної культуриІсторія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. СМ. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища шк.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 326 с. – (І.І. Дробот, О.В. Кузьминець – члени авторського колективу).

Розкрито закономірності, характерні ознаки, напрями та особливості світового культурного процесу від давніх часів до сучасності. Аналіз зроблено з позицій досягнень гуманітарних наук наприкінці XX ст. Особливу увагу приділено розгляду української культури як системи національних цінностей в раціональному поєднанні з розвитком світового культурного процесу. Вперше в навчальній літературі подано відомості про видатних діячів освіти, науки, літератури і мистецтва.
Для студентів вищих закладів освіти. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями історії культури.

Дробот І. Пошуки шляхів до визволення України

Пошуки шляхів до визволення УкраїниДробот І. Пошуки шляхів до визволення України / І.Дробот, В.Кучер. — К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 283 с.

У роботі на основі історичних досліджень, архівних матеріалів, документів українських партій і організацій, матеріалів часописів автори здійснили спробу висвітити пошуки суспільно-політичною думкою шляхів до визволення українського народу, його боротьбу за реалізацію віками вимріяної ідеї за власну, суверенну, соборну державу.

Тицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков

Всесвітня історія грошейТицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков / С.И. Тицкий. – К.: Хрещатик, 1997. – 838 с.

Монография представляет собой первое на Украине комплексное исследование всемирной истории денег, кредита и банков, эволюции научных взглядов на сущность и будущее денежных и кредитных отношений.

Дробот І.І. Український народ у Другій світовій війні

Український народ у другій світовій війніДробот І.І. Український народ у Другій світовій війні: Навчальний посібник / І.І. Дробот, В.І. Кучер, А.Г. Слюсаренко, П.М. Чернега. – К.: Школяр, 1998. – 238 с.
У посібнику висвітлено проблеми….
Для істориків, студентів, школярів, всіх, хто цікавиться історією України.

Додаткова інформація