Гуманітарний корпус. Випуск 5

Обкладинка «Гуманітарний корпус» випуск 5Вийшов з друку п’ятий випуск наукового збірника матеріалів конференції «Гуманітарний корпус». У збірнику подано наукові статті за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (25-27 листопада 2015 р.)

У працях молодих вчених, аспірантів та студентів та з України, Польщі, Білорусі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

Детальніше...

Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології

Обкладинка. Збірник матеріалів конференції на честь 10-ї річниці кафедри філософської антропології

Вийшов збірник матеріалів конференції на честь 10-ї річниці кафедри філософської антропології: "Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології", яка відбулась 30-31 березня, 2015 р.

Детальніше...

Інститут філософської освіти і науки: історія, сьогодення, перспективи

Обкладинка до 10 років ІФОНУ книзі висвітлюється історія Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова, його кафедр, громадських, викладацьких і студентських організацій. Подані біографічні дані та вибіркова біобібліографія праць викладачів інституту, міститься довідкова інформація про наукові школи вчених, штатних професорів інституту.

Детальніше...

Культурологічний альманах: Випуск 1. Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості

kulturologichnyi-almanah-2015В альманасі висвітлено теоретичне осмислення нових форм культуротворчості молоді. Серіали, фанфік, селфі, меми та інші нові явища популярної культури і сучасного мистецтва потребують культурологічної і філософської рефлексії. Культурні практики сучасності – це простір смислового існування, який доступний і зрозумілий кожному, занурення в цей простір сприяє створенню принципово нових ідей, світоглядних образів та ідеалів.

Детальніше...

«Гуманітарний корпус. Випуск 4»

gumkorpus4-2015Вийшов з друку четвертий випуск наукового збірника матеріалів конференції «Гуманітарний корпус». Цього разу у збірнику подано наукові статті за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» (29 квітня 2015 р.).

В працях молодих вчених з України, Білорусі та Узбекистану висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

Детальніше...

Додаткова інформація