Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології.

obkladynka istorii filosofii 2014Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології.
Навчальний посібник зі словником. – 3-е видання перероблене та доповнене – К:. КНТ, 2014 – 393 с.

Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі

Детальніше...

За результатами звітно-наукової конференції студентів ІФОН "Освіта і наука - 2015" видано збірник тез.

zbirnyk osvita i nauka 2015

На сайті опубліковано повний текст видання.

Детальніше...

Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології

Обкладинка. Збірник матеріалів конференції на честь 10-ї річниці кафедри філософської антропології

Вийшов збірник матеріалів конференції на честь 10-ї річниці кафедри філософської антропології: "Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології", яка відбулась 30-31 березня, 2015 р.

Детальніше...

Гуманітарний корпус. Випуск 5

Обкладинка «Гуманітарний корпус» випуск 5Вийшов з друку п’ятий випуск наукового збірника матеріалів конференції «Гуманітарний корпус». У збірнику подано наукові статті за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (25-27 листопада 2015 р.)

У працях молодих вчених, аспірантів та студентів та з України, Польщі, Білорусі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

Детальніше...

Культурологічний альманах: Випуск 1. Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості

kulturologichnyi-almanah-2015В альманасі висвітлено теоретичне осмислення нових форм культуротворчості молоді. Серіали, фанфік, селфі, меми та інші нові явища популярної культури і сучасного мистецтва потребують культурологічної і філософської рефлексії. Культурні практики сучасності – це простір смислового існування, який доступний і зрозумілий кожному, занурення в цей простір сприяє створенню принципово нових ідей, світоглядних образів та ідеалів.

Детальніше...

Додаткова інформація