Студентське самоврядування

План заходів Студентської ради факультету на 2016/2017 н.р.

План соціально-виховної роботи кафедр факультету на 2016/2017 н.р.

План роботи студентського самоврядування ІФОН на 2015-2016 н.р.

Дочірні категорії

 • Студентська рада

  Студентська рада ІФОН була заснована у 2006 році. Першим головою СР ІФОН був обраний Сергій Русаков. У цей період були закладені такі традиції ІФОНу, як «Тиждень мистецтв», «Фестиваль релігійного мистецтва», Новорічний Бал Маскарад, Студентський відеоклуб. Відбувалися подорожі студентів ІФОНу містами України (акція «Стежками Батьківщини). До сьогодні відбувається видання студентського журналу «Глобус».

  Studrada 2015 1024724

 • Профбюро

  Студентське профбюро
  Інституту філософської освіти і науки

  Первинна профспілкова організація студентів НПУ імені М.П. Драгоманова – це добровільна неприбуткова громадська організація, метою якої є здійснення і захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів її членів.

  Представництвом профспілкової організації в Інституті філософської освіти і науки є студентське профбюро, діяльність якого ґрунтується на всебічній підтримці та створенні умов задля самореалізації молоді.

  Основними завданнями профбюро є:

  • контроль за нарахуванням стипендій всіх видів;
  • організація комфортного поселення в гуртожиток;
  • улагодження суперечок, що виникли під час навчального процесу;
  • виплата матеріальної допомоги за рахунок профспілкових коштів;
  • організація профкар’єрних заходів для студентів інститутів;
  • розповсюдження квитків на культурні та спортивні події Києва;
  • оздоровлення членів профспілки на драгомановських базах відпочинку і молодіжних центрах партнерів організації;
  • реалізація студентських проїзних квитків;
  • участь у підготовці та проведенні заходів (акцій) різних напрямів та рівнів, робота над класичними проектами профбюро.

  Без згоди комісії профбюро студент не може бути відрахований з університету чи виселений з гуртожитку. Цей пункт не стосується випадків, пов’язаних з неуспішністю у навчанні.

  Більшість пільг, таких як поїздки на відпочинок за мінімальний процент вартості, надання фінансової підтримки, отримання запрошень на футбольні, баскетбольні, хокейні матчі, можливі лише при вступі до Профспілки. Членські внески у розміні 1% від розміру академічної стипендії йдуть на покриття значної частини витрат вищезгаданих позицій.

  Задля якісної роботи профбюро кожна група шляхом прямого голосування обирає профорга – відповідального за профспілкову роботу в своєму колективі.

  Студентське профбюро має таку структуру:

  • голова профбюро (Лебединський Дмитро, студент ІІІ курсу напряму «Філософія»);
  • заступник голови профбюро, відповідальна за збір коштів на проїзні квитки (Діана Павловська, студентка ІІІ курсу напряму «Культурологія»);
  • секретар профбюро (Миронова Наталія, студентка ІІІ курсу напряму «Філософія», профорг);
  • відповідальні за розповсюдження квитків на культурні та спортивні події Києва (Осадча Вікторія, студентка ІІІ курсу напряму «Культурологія», профорг; Кузьменков Антон, студент ІІ курсу напряму «Дизайн», профорг).

  Окрім зазначених, профорги академічних груп: Зінченко Таїсія, Громоздов Віталій, Середа Максим, Конопляста Інна, Копченко Анна, Романченко Ксенія, Слива Владислав, Яременко Катерина, Герейханова Гулія, Баширова Христина, Кушим Антон, Пусь Оксана, Мазуренко Альона, Калініченко Аліна, Кухарчук Каріна, Парадзінська Дарія, Туруніна Ольга, Ремез Ольга, Ніколаєнко Юлія, Зам’яла Анна, Ніжинець Марина.

  З усіх питань: +38 050 833 23 00 (Дмитро), lebedinskyi.dmitry@gmail.com

 • Студентська рада гуртожитку №5

  studradagurt

  Студентська рада гуртожитку створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та пропускного режиму, проведення виховної, соціальної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку у створенні рівних можливостей у поселенні та проживанні студентів даного гуртожитку.

  Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, первинною профспілковою організацією студентів, відділом виховної роботи, студентською соціальною службою університету тощо.

  Організаційна структура студентської ради гуртожитку

  1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори колективу студентів – мешканців гуртожитку.
  2. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.
  3. Студентська рада обирає зі свого складу голову студради, розподіляє обов'язки серед членів студради. З метою кращого виконання своїх функцій у студраді створено такі комісії:
  - культурно-масової роботи;
  - індивідуальної роботи;
  - соціальної роботи;
  - правової роботи;
  - навчально-просвітницької роботи;
  - житлово-побутової роботи;
  - громадського порядку і дисципліни.
  Сектори очолюються членами студради.
  4. Студентське самоврядування функціонує на рівні кімнат, блоків, поверхів, гуртожитків.
  5. До складу студентської ради гуртожитку входять: голова студентської ради, заступник, старости поверхів, уповноважені представники профспілкового бюро інститутів студенти, яких мешкають у гуртожитку.
  6. В обов'язки голови студентської ради гуртожитку входить:
  - планування роботи на кожний семестр та навчальний рік;
  - загальне керівництво роботою всіх комісій (секторів) студради;
  - керівництво та здійснення контролю за роботою старост поверхів (блоків);
  - внесення пропозицій адміністрацією факультету/інституту та університету щодо поселення та виселення з гуртожитку, інформування її про виявлені порушення мешканцями Правил проживання в гуртожитку.
  7. Засідання студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на місяць.
  8. Рішення студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студради.
  9. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах і має статус самоврядної неприбуткової організації

  Зміст роботи студентської ради гуртожитку включає:

  - забезпечення виконання студентами Правил внутрішнього розпорядку;
  - проведення спільно з ректоратом, керівництвом студмістечка, первинною профспілковою організацією студентів, відділом виховної роботи ......
  - розгляд на зборах, засіданнях студради питань життєдіяльності мешканців гуртожитку;
  - надання практичної допомоги адміністрації гуртожитку у поліпшенні житлових умов студентів тощо;
  - участь у організації і проведенні спартакіад, змагань тощо;
  - пропозиції щодо виділення коштів університетом на поліпшення культурно-побутового обслуговування мешканців гуртожитку.

 • Студентське наукове товариство

  Наукове товариство студентів та аспірантів ІФОН 

  Електронна скринька: ntsa_ifon@npu.edu.ua

  Шукайте нас "Вконтакте": vk.com/ifonsnt

  Cтудентське наукове товариство Інституту філософської освіти і науки засновано у 2005 році. Його очільниками за це час були були Антон Дробович, Віталій Туренко, Наталія Ляшенко, Марія Розпутна та Яна Ступак. Кожен зі студентів зробив власний внесок у розбудову наукового товариства та його затвердження як організації громадського самоврядування. Зокрема, на чолі з Антоном Дробовичем, СНТ сформувало власну наукову традицію − проведення міжнародного наукового форуму "Простір гуманітарної комунікації". Коло заходів в рамках цього форуму надало можливість студентам об'єднуватися навколо гуманітарних проблем сучасності.

  19 березня 2015 року Студентське наукове товариство Інституту філософської освіти і науки на основі відповідної декларації було інституалізовано та увійшло до складу СНТ університету імені Григорія Волинки. До його складу були залучені найбільш ініціативні студенти, які відзначились регулярною участю у наукових конференціях та круглих столах.

  Реформоване Студентське наукове товариство включає в себе керівний склад, голів секцій та інших представників студентського активу. На другому засіданні після процесу інституалізації Головою СНТ ІФОН було обрано студента напряму «Культурологія» Хоменка Глеба. Заступником голови є студентка студента напряму «Культурологія» Ткачук Наталія. На посаді секретаря перебуває студентка групи 21 філософія (релігієзнавство) Конопляста Інна, прес-секретар − студент групи 3 напряму «Дизайн» Кисіль Олександр.

  Голови секцій, співпрацюючи з відповідальними за наукову роботу викладачами та вченим секретарем Ради НТТСМ, сприяють розкриттю наукового та творчого потенціалу студентів відповідно до кафедр Інституту філософської освіти і науки. Секції очолюють: філософія − Стуженко Владислава (33 філос.), культурологія − Шерін Катба (35 культ.), релігієзнавство − Поліщук Анна (31 філос.), богослов'я − Батурина Ганна (31 філос.), історія − Фесенко Лідія (21 філос.), дизайн − Супрун Олексій (2 диз.).

  Функціонування Студентського наукового товариства покладено на проведення відкритих лекцій, семінарів, студентських конференцій та круглих столів, що стимулюють студентів до наукових пошуків. Серед останніх заходів були проведені круглі столи: "Політизація мистецтва в філософсько-культурологічному дискурсі", "Інформаційна війна в Україні. Боротьба за свідомість суспільства".

  За підсумками кожного навчального року список студентів, які беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, примножують власний доробок у науково-дослідницькій діяльності, подається на розгляд до дирекції для подальшої їх відзнаки.

 • Студентська газета

 • Випусники

Додаткова інформація